Follo distriktsrevisjon IKS

 

Velkommen

Follo distriktsrevisjon IKS har røtter tilbake til 1946 og utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for kommuner og virksomheter i Follo. Våre eiere er Ski,  Enebakk, Ås og Nesodden kommuner. Vi reviderer ca 60 andre virksomheter bestående av interkommunale foretak, kirkelige fellesråd, menighetsråd og stiftelser.


Ved revisjonen jobber det 6 ansatte med fagbakgrunn som statsautorisert revisor, registrert revisor, diplomert internrevisor, siviløkonom og annen høyere økonomisk utdannelse. Vi har lang erfaring fra offentlig/privat revisjon og kommunal forvaltning.


Nyheter
April-mai 2019Kontrollutvalgene i Enebakk, Ås og Nesodden vedtar å anbefale deltakelse i Viken kommunerevisjon IKS.
Mars 2019Representantskapet i Follo distriktsrevisjon IKS vedtar å anbefale sammenslåing med Buskerud kommunerevisjon IKS og etablere Viken kommunerevisjon IKS
2018Intensjonsavtale om etablering av Viken kommunerevisjon inngått med Buskerud kommunerevisjon IKS.
2016Utredning igangsettes om sammenslåing av selskapet med Østfold kommunerevisjon IKS.
Okt 2016Camilla Lundby ansatt som ny regnskapsrevisor.
Nov 2015Follo distriktsrevisjon IKS er valgt som revisor for Follo lokalmedisinske senter IKS.
Sept 2015Representantskapet gir støtte til utredning av en større interkommunal revisjonsenhet som inkluderer Follo distriktsrevisjon IKS.
April 2015

Trond Simarud valgt til ny styreleder av Follo distriktsrevisjon IKS